top of page
Idealny strzał

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Celem Konkursu Fotograficznego jest wyłonienie najciekawszych zdjęć o tematyce nadmorskiej w Polsce, które zostaną zaprezentowane na stronie facebook ...

Section Title

Section Title

1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „LaMPA Ladek Mountain Photo Award” (zwanego w dalszej części regulaminu „Konkursem”), odbywającego się w ramach Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju (zwanego w dalszej części regulaminu „Festiwalem”) jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS z siedzibą w Pasterce (57-350 Kudowa-Zdrój Pasterka 6; NIP: 5832958302, KRS nr 0000249855), zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

2. Wszelką korespondencję oraz pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres: lampa@f11-studio.pl

3. Partnerem Konkursu jest f11-studio

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.

5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Konkurs organizowany jest w okresie od dnia 8 kwietnia 2024 r. do dnia 8 września 2023 r. 

7. Celem Konkursu Fotograficznego jest wyłonienie najciekawszych zdjęć o tematyce górskiej, które zostaną zaprezentowane w ramach Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Slide Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

bottom of page