top of page

najdłuższy w Polsce

Tunel w Świnoujściu

Tunel pod Świną stanowi stałe połączenie między lewobrzeżną częścią Świnoujścia na wyspie Uznam a wyspą Wolin oraz resztą kraju. Wloty do tunelu znajdują się: na zachodzie na Uznamie, oraz na wschodzie na Wolinie przy końcu polskiej części trasy europejskiej E65, oraz budowanej właśnie drogi ekspresowej S3. Tunel jest niedostępny dla pieszych, rowerzystów i pojazdów innych niż samochodowe oraz przewożących materiały niebezpieczne.

Norwegia Tunel

Wymiary

Całkowita długość dróg dojazdowych wynosi 3,4 km, z czego 1,780 km to tunel wybudowany z użyciem technologii tarczy drążącej TBM oraz 295 metrów wykonano metodą podstropową. Średnica wewnętrzna tunelu wynosi 12 metrów, zawierają dwukierunkową jezdnię o szerokości 3,5 m oraz tunel ewakuacyjny. Najgłębsze miejsce tunelu pod dnem Świny to około 38 metrów p.p.m.

Wyspy

Świnoujście składa się z wielu wysp, z których zamieszkane są tylko trzy: Uznam, Wolin (największa wyspa w Polsce) i Karsibór. Wcześniej nie istniało bezpośrednie połączenie drogowe między wyspą Uznam a resztą Polski, a istniejące połączenia lądowe wymagały przejazdu przez terytorium Niemiec. Komunikację między lewobrzeżną częścią miasta a resztą kraju zapewniały dwie bezpłatne przeprawy promowe, które były jednak niewystarczające i miały ograniczoną przepustowość. Częste problemy związane z silnym wiatrem, tworzeniem się cofki oraz ograniczeniem dostępu dla innych środków transportu sprawiły, że budowa tunelu była koniecznością.

Droga tunelowa

Budowa tunelu była planowana już w latach 30. XX wieku ze względu na rosnącą popularność regionu turystycznego Świnoujścia. Planowano go jako rozwiązanie dla problemów komunikacyjnych w tym regionie, szczególnie w okresie letnim. Po II wojnie światowej rozważano zarówno budowę mostu, jak i tunelu, ale ze względu na intensywny ruch żeglugowy na Świnie, ostatecznie wybrano tunel. Po wielu przeszkodach i przerwach w realizacji, inwestycja w tunel pod Świną została wznowiona w latach 90. XX wieku i ostatecznie zakończona w 2023 roku.

Tunel stanowił kluczowy element rozwoju infrastruktury komunikacyjnej miasta, umożliwiając szybsze i bardziej efektywne połączenie między wyspami oraz resztą Polski.

  • długość tunelu : 1780 metrów 

  • jezdnia : dwukierunkowa o szerokości 3,5 metra

  • najgłębsze miejsce : 38 metrów p.p.m.

  • prędkości : do 50 km/h

  • czas przejazdu : 2 minuty

  • Wartość kontraktu wynosiła 793,2 milionów złotych

  • do budowy użyto 11 000 ton stali i 100 000 m3 betonu

bottom of page